Събота, 19 ноември

НДК, Зала 10, Майсторски клас

10:30 – 12:30 часа Училище по дегустация лектор Вили Гълъбова

14:00 – 16:00 часа Българските местни сортове през погледа на един чужденец. лектор Робърт Смит

16:15 – 18:15 часа Реколта 2010 в България: Ретроспекция. модератори Светлана Славова и Николай Далаков

 

 

Неделя, 20 ноември

НДК, Зала 10, Майсторски клас

11:00 – 13:00 часа Великите тероари на света: Шабли, Лоара. лектор Яна Петкова

13:15 – 15:15 часа Сакар: отлежалите бели. лектор Димитър Николов

15:30 – 17:30 часа DiVino Top 10 за 2015.  модератор Юлия Костадинова